MOKYKLA

 

586132906 1372174129

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Skaitytojo etika:

Neplėšyk, neprirašinėk knygos.
Skaitydamas nepraleisk nei puslapių, nei eilučių.
Skaityk galvodamas, neskubėdamas.
Nepalik neišsiaiškinęs nesuprantamo žodžio, tam yra žodynai.
Įsidėmėk knygos autorių ir pavadinimą.
Stenkis įsigilinti į knygoje aprašomus laikotarpius, idėjas, veikėjus.
Susidaryk savo nuomonę apie perskaitytą knygą.
Skaitytojas turi teisę:

Gauti bibliotekos fondo knygas ir kitus spaudinius, jais laikinai naudotis namuose arba skaitykloje.
Gauti informaciją apie bibliotekos fondą.
Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą.
Skaitytojas privalo:

Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
Neišsinešti knygų ir kitų spaudinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą.
Nustatytu laiku grąžinti knygas ir kitus spaudinius.
Neardyti katalogų ir kartotekų.
Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei.

 

PAMOKŲ LAIKAS

 

1.   830  -  915

2.   925  - 1010

3. 1020  - 1105

4. 1125  - 1210

5. 1230  - 1315

6. 1325  - 1410

7. 1420  - 1505