MOKYKLA

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m.

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos planas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos planas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2017-2019 m. strateginis planas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos maitinimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos penkiolikos dienų pietų valgiaraštis (6-11 m.)

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos penkiolikos dienų pietų valgiaraštis (11-16 m. )

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

2017-2018 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

PAMOKŲ LAIKAS

 

1.   830  -  915

2.   925  - 1010

3. 1020  - 1105

4. 1125  - 1210

5. 1230  - 1315

6. 1325  - 1410

7. 1420  - 1505