2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumų pažyma

2020 m. III finansinų ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas