Darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketvirtis

Finansavimo sumų pažyma 2018 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketvirtis