Darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketvirtis

Finansavimo sumų pažyma 2018 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketvirtis

 

Aiškinamasis raštas (2017 m. metinis)

Finansavimo sumų pažyma (2017 m. metinė)

Finansinės būklės ataskaita (2017 m. metinė)

 

Aiškinamasis raštas (2017 m. 9 mėnesių)

Finansavimo sumų pažyma (2017 m. 9 mėnesių)

Finansinės būklės ataskaita (2017 m. 9 mėnesių)

Veiklos rezultatų ataskaita (2017 m. 9 mėnesių)

 

Aiškinamasis raštas (2017 m. I pusmečio)

Finansavimo sumų pažyma (2017 m. I pusmečio)

Finansinės būklės ataskaita (2017 m. I pusmečio)

Veiklos rezultatų ataskaita (2017 m. I pusmečio)

 

Aiškinamasis raštas 2017 m. I ketvirtis

Finansavimo sumų pažyma 2017 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketvirtis