Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso Mercedes Benz naudojimo, kelionės lapų pildymo, kontrolės, saugojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso Volkswagen naudojimo, kelionės lapų pildymo, kontrolės, saugojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas