Viešųjų pirkimų plano įsakymas, viešųjų pirkimų taisyklės