Mokinių pasiekimai olimpiadose, sporto varžybose, parodose, viktorinose

Rudens kroso varžybose dalyvavo šeši mokiniai. Mokinius treniravo kūno kultūros mokytojas Nerijus Šidlauskas.

Biologijos olimpiadoje dalyvavo 9 klasės mokinys Matas Jasulevičius ir laimėjo III vietą. Mokinį ruošė biologijos vyresnioji mokytoja Angelė Gudelevičiūtė.

Anglų kalbos konkurse dalyvavo 9 klasės mokinys Matas Jaulevičius. Mokinį ruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Danguolė Amboltienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo 10 klasės mokinė Dovilė Zaiceva. Mokinę ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Laura Drūtytė.

Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 10 klasės mokinė Dovilė Zaiceva. Mokinę ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Laura Drūtytė.

Technologijų olimpiadoje (konstrukcinės medžiagos) dalyvavo 7 klasės mokinys Ignas Skroblas ir laimėjo I vietą. Mokinį ruošė technologijų mokytojas metodininkas Antanas Karalius.

Technologijų olimpiadoje (tekstilė) dalyvavo 9 klasės mokinė Evelina Totoraitytė ir laimėjo I vietą. Mokinę ruošė technologijų mokytoja Gerda Palšienė.

Biologijos olimpiadoje dalyvavo 9 klasės mokinys Matas Jasulevičius ir laimėjo II vietą. Mokinį ruošė biologijos vyresnioji mokytoja Angelė Gudelevičiūtė.