Naudojimosi biblioteka taisyklės

Skaitytojo etika:

 • Neplėšyk, neprirašinėk knygos.
 • Skaitydamas nepraleisk nei puslapių, nei eilučių.
 • Skaityk galvodamas, neskubėdamas.
 • Nepalik neišsiaiškinęs nesuprantamo žodžio, tam yra žodynai.
 • Įsidėmėk knygos autorių ir pavadinimą.
 • Stenkis įsigilinti į knygoje aprašomus laikotarpius, idėjas, veikėjus.
 • Susidaryk savo nuomonę apie perskaitytą knygą.

Skaitytojas turi teisę:

 • Gauti bibliotekos fondo knygas ir kitus spaudinius, jais laikinai naudotis namuose arba skaitykloje.
 • Gauti informaciją apie bibliotekos fondą.
 • Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 • Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą.

Skaitytojas privalo:

 • Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
 • Neišsinešti knygų ir kitų spaudinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą.
 • Nustatytu laiku grąžinti knygas ir kitus spaudinius.
 • Neardyti katalogų ir kartotekų.
 • Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei.