Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Janina Šačikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
Nariai:
Laura Drūtytė, lietuvių kalbos mokytoja,
Rūta Klimaitė, socialinė pedagogė,
Marija Leonavičienė, jungtinės grupės pedagogė,
Skirma Čiplienė, pradinių klasių mokytoja.