Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Sonata Čibirkienė, direktorė – pirmininkė.
Nariai:
Laura Drūtytė, lietuvių kalbos mokytoja,
Renata Bubinienė, socialinė pedagogė,
Marija Leonavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Skirma Čiplienė, pradinių klasių mokytoja.