VIZIJA

Pagrindinė mokykla – kaimo bendruomenės centras. Kiekvienas besimokantis vertas vienodai aukštos mokymo kokybės, gali realizuoti save kūryboje, tapti geru piliečiu, nugyventi garbingą gyvenimą.

 

MISIJA

Teikti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, įgyvendinti švietimo politiką, racionaliai ir taupiai naudoti švietimui skirtas lėšas.

 

FILOSOFIJA

Mokyklos bendruomenės vertybių sistema grindžiama demokratijos principais, bendradarbiavimu, pasitikėjimu, kūrybingu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

Perimamumas. Nuoseklumas. Kokybiškumas. Pagrįstumas. Kvalifikacija.