Priešmokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2021-2022 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2021-2022 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas