2017-2018 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2017-2018 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ugdymo organizavimas 2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas