Įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) Kalvarijos savivaldybės veiksmų ir priemonių plano tvirtinimo