KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos,

mokomieji dalykai

1 Janina Šačikauskienė aukštasis Katalikų religijos pedagogika III vadybinė

vyresnioji mokytoja

Pavaduotoja ugdymui

Tikyba 1-10

2 Janina Abraitienė aukštasis Chemija ir biologija vyresnioji mokytoja Chemija 8-10
3 Aušra Adamavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji mokytoja 2, 3 klasės
4 Danguolė Amboltienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinio ugdymo programa Vyresnioji

mokytoja

Anglų kalba 2-10

Neformalusis šviet.

5 Algimantas Babeckas aukštasis Istorija mokytojas metodininkas Istorija 5-10

Pilietiškumo pagrindai 9,10

Neformalusis šviet.

6 Anelė Botyrienė aukštasis Matematika vyresnioji mokytoja Matematika 5-10
7 Renata Bubinienė aukštasis Socialinė pedagogė mokytoja metodininkė Socialinė pedagogė

Neformalusis šviet.

8 Skirma

Čiplienė

aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji

mokytoja

1 klasė

Neformalusis šviet.

9 Laura

Drūtytė

aukštasis Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika vyresnioji

mokytoja

Lietuvių kalba 5-10
10 Vilija Jaukšienė aukštesnysis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

(Aistiškių UDC)

Neformalusis šviet.

11 Inga Juodišienė aukštasis Vokiečių ir antrosios ugdymo kalbos pedagogika vyresnioji

mokytoja

Rusų kalba 6-10
12 Aušra Leonavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja

Edukologija

vyresnioji

mokytoja

4 klasė

Neformalusis šviet.

13 Marija Leonavičienė aukštesnysis Priešmokyklinės grupės auklėtoja vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

Neformalusis šviet.

Bibliotekininkė

14 Dalia Mandziukienė aukštasis Dailės pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Technologijos 5-10

Dailė

Neformalusis šviet.

15 Aušra Narkevičienė aukštasis Matematika Vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 5-10

Ekonomika ir verslumas 9

16 GerdaPalšienė aukštasis Vokiečių kalba

Vaikystės pedagogika

Vyresnioji

mokytoja

Vokiečių kalba 8,10

Technologijos 5-10

Žmogaus sauga 5,8,10

17 Edmantas Rėkus aukštasis Edukologija mokytojas metodininkas Muzika 5-10

Neformalusis šviet.

18 Jolanta Rutkauskienė aukštasis Biologija vyresnioji mokytoja Biologija 7-10
19 Nerijus Šidlauskas aukštasis Kūno kultūra mokytojas Gamta 5-6

Geografija 6-10

Fizinis ugdymas 5-10

20 Algimantas Šiuika aukštasis Informatika mokytojas Fizika 7-10