KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos, mokomieji dalykai
1 Aušra Adamavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji mokytoja 4 klasė

Neformalusis šviet.

2 Danguolė Amboltienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinio ugdymo programa vyresnioji mokytoja Anglų kalba 2-10 Neformalusis šviet.
3 Algimantas Babeckas aukštasis Istorija mokytojas metodininkas Istorija 5-10 Pilietiškumo pagrindai 9,10 Neformalusis šviet.
4 Anelė Botyrienė aukštasis Matematika vyresnioji mokytoja Matematika 5-10
5 Renata Bubinienė aukštasis Socialinė pedagogė mokytoja metodininkė Socialinė pedagogė Neformalusis šviet.
6 Sonata Čibirkienė aukštasis Matematika ir informatika mokytoja metodininkė Direktorė

Žmogaus sauga 5, 8

7 Skirma Čiplienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji mokytoja 2 klasė   Neformalusis šviet.
8 Laura Drūtytė aukštasis Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba 5-10 Neformalusis šviet.
9 Inga Juodišienė aukštasis Vokiečių ir antrosios ugdymo kalbos pedagogika vyresnioji mokytoja Rusų kalba 6-10
10 Aušra Leonavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja

Edukologija

vyresnioji mokytoja 1 klasė

Neformalusis šviet.

11 Marija Leonavičienė aukštesnysis Priešmokyklinės grupės auklėtoja vyresnioji mokytoja Jungtinė grupė Neformalusis šviet. Bibliotekininkė
12 Jurgita Murauskienė aukštasis Pradinių klasių pedagogika vyresnioji mokytoja 3 klasė

Neformalusis šviet.

13 Dalia Mandziukienė aukštasis Dailės pedagogika vyresnioji mokytoja Technologijos 5-10 Dailė 5-10 Neformalusis šviet.
14 Aušra Narkevičienė aukštasis Matematika vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 5-10 Ekonomika ir verslumas 9
15 Agnė Pankaitė aukštasis Vokiečių kalba mokytoja Vokiečių kalba 6,8,9

 

16 Edmantas Rėkus aukštasis Edukologija mokytojas metodininkas Muzika 5-10 Neformalusis šviet.
17 Jolanta Rutkauskienė aukštasis Biologija vyresnioji mokytoja Biologija 7-10
18 Janina Šačikauskienė aukštasis Katalikų religijos pedagogika III vadybinė vyresnioji mokytoja Pavaduotoja ugdymui

Tikyba 1-10

19 Vida Šalčiuvienė aukštasis Chemija ir biologija mokytoja metodininkė Chemija 8-10
20 Nerijus Šidlauskas aukštasis Kūno kultūra vyresnysis mokytojas Gamta 5-6

Geografija 6-10

Fizinis ugdymas 5-10

21 Algimantas Šiuika aukštasis Informatika mokytojas Fizika 7-10