KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos,

mokomieji dalykai

1 Alė Marija Sidarienė aukštasis Lietuvių kalba III vadybinė Direktorė
2 Janina Šačikauskienė aukštasis Katalikų religijos pedagogika III vadybinė

Vyresnioji mokytoja

Pavaduotoja ugdymui

Tikyba 1-10

3 Janina Abraitienė aukštasis Chemija ir biologija Vyresnioji mokytoja Chemija 8-10
4 Aušra Adamavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

2, 3 klasės
5 Danguolė Amboltienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinio ugdymo programa Vyresnioji

mokytoja

Anglų kalba 2-10

Neformalusis šviet.

6 Algimantas Babeckas aukštasis Istorija Metodininkas Istorija 5-10

Pilietiškumo pagrindai 9,10

Neformalusis šviet.

7 Anelė

Botyrienė

aukštasis Matematika Vyresnioji

mokytoja

Matematika 5-10
8 Skirma

Čiplienė

aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

1 klasė

Neformalusis šviet.

9 Laura

Drūtytė

aukštasis Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Lietuvių kalba 5-10
10 Vilija Jaukšienė aukštesnysis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

(Aistiškių UDC)

Neformalusis šviet.

11 Rūta

Klimaitė

aukštasis Pradinis ugdymas

Socialinė pedagogė

Vyresnioji

mokytoja

Soc. pedagogė

Neformalusis šviet.

12 Aušra Leonavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja

Edukologija

Vyresnioji

mokytoja

4 klasė

Neformalusis šviet.

13 Marija Leonavičienė aukštesnysis Priešmokyklinės grupės auklėtoja Vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

Neformalusis šviet.

Bibliotekininkė

14 Dalia Mandziukienė aukštasis Dailės pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Technologijos 5-9

Dailė 5-10 Neformalusis šviet.

15 Aušra Narkevičienė aukštasis Matematika Vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 5-10

Ekonomika 9

16 GerdaPalšienė aukštasis Vokiečių kalba

Vaikystės pedagogika

Vyresnioji

mokytoja

Vokiečių kalba 8,10

Technologijos 5-10

Žmogaus sauga 5,8,10

17 Inga

Juodišienė

aukštasis Vokiečių ir antrosios ugdymo kalbos pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Rusų kalba 6-10
18 Edmantas

Rėkus

aukštasis Edukologija Metodininkas Muzika 5-10

Neformalusis šviet.

19 Jolanta Rutkauskienė aukštasis Biologija Vyresnioji mokytoja Biologija 7-10
20 Nerijus Šidlauskas aukštasis Kūno kultūra Mokytojas Gamta 5-6

Geografija 6-10

Fizinis ugdymas 5-10

Neformalusis šviet.

21 Algimantas Šiuika aukštasis Informatika Mokytojas Fizika 7-10