KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos,

mokomieji dalykai

1 Alė Marija Sidarienė aukštasis Lietuvių kalba III vadybinė Direktorė
2 Janina Šačikauskienė aukštasis Katalikų religijos pedagogika III vadybinė Vyresnioji mokytoja Pavaduotoja ugdymui

Tikyba 1-10

3 Aušra Adamavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

1, 4 klasės
4 Danguolė Amboltienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinio ugdymo programa Vyresnioji

mokytoja

Anglų kalba 2-10

Geografija 6-10

Neformalusis šviet.

5 Algimantas Babeckas aukštasis Istorija Metodininkas Istorija 5-10

Pilietiškumo pagrindai 9,10

Neformalusis šviet.

6 Anelė

Botyrienė

aukštasis Matematika Vyresnioji

mokytoja

Matematika 5-10
7 Skirma

Čiplienė

aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

3 klasė

Neformalusis šviet.

8 Laura

Drūtytė

aukštasis Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Lietuvių kalba 5-10
9 Angelė Gudelevičiūtė aukštasis Chemija, biologija ir žemės ūkio pagrindai Vyresnioji

mokytoja

Gamta 5-6

Biologija 7-10

Chemija 8-10

10 Vilija Jaukšienė aukštesnysis Pradinio ugdymo pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

(Aistiškių UDC)

Neformalusis šviet.

11 Antanas Karalius aukštasis Fizika

Technologijos

Metodininkas Fizika 7-10

Technologijos 5-10

Neformalusis šviet.

12 Rūta

Klimaitė

aukštasis Pradinis ugdymas

Socialinė pedagogė

Vyresnioji

mokytoja

Soc. pedagogė

Neformalusis šviet.

13 Aušra Leonavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja

Edukologija

Vyresnioji

mokytoja

2 klasė

Dailė 5-10

Neformalusis šviet.

14 Marija Leonavičienė aukštesnysis Priešmokyklinės grupės auklėtoja Vyresnioji

mokytoja

Jungtinė grupė

Neformalusis šviet.

Bibliotekininkė

15 Aušra Narkevičienė aukštasis Matematika Vyresnioji

mokytoja

Informacinės technologijos 5-10

Ekonomika 9 Neformalusis šviet.

16 Gerda

Palšienė

aukštasis Vokiečių kalba

 

Vaikystės pedagogika

Vyresnioji

mokytoja

Vokiečių kalba 6-10

Technologijos 5-10

Žmogaus sauga 5,7,8,10

Neformalusis šviet.

17 Inga

Rėklevičiūtė

aukštasis Vokiečių ir antrosios ugdymo kalbos pedagogika Vyresnioji

mokytoja

Rusų kalba 6-10

Neformalusis šviet.

18 Edmantas

Rėkus

aukštasis Edukologija Metodininkas Muzika 5-10

Neformalusis šviet.

19 Nerijus Šidlauskas aukštasis Kūno kultūra Mokytojas Fizinis ugdymas 5-10

Neformalusis šviet.