KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos, mokomieji dalykai
1 Aušra Adamavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika vyresnioji mokytoja 1 klasė

Neformalusis šviet.

2 Danguolė Amboltienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinio ugdymo programa vyresnioji mokytoja Anglų kalba 2-10 Neformalusis šviet.
3 Renata Bubinienė aukštasis Socialinė pedagogė mokytoja metodininkė Socialinė pedagogė

Gyvenimo įgūdžiai 5,7,9

4 Marytė Butanavičienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika mokytoja 4 klasė
5 Sonata Čibirkienė aukštasis Matematika ir informatika mokytoja metodininkė Direktorė

Matematika 8-10

6 Aldona Čeikauskienė aukštasis Geografija mokytoja metodininkė Geografija 6-10
7 Laura Drūtytė aukštasis Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba 5-10 Neformalusis šviet.
8 Ingrida Kaleinikienė aukštasis Vokiečių kalba mokytoja Vokiečių kalba 7-10
9 Gražina Kupčiūnienė aukštasis Kūno kultūra vyresnioji mokytoja Fizinis ugdymas 5-10

Neformalusis šviet.

10 Aušra Leonavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja

Edukologija

vyresnioji mokytoja 2 klasė

Neformalusis šviet.

11 Marija Leonavičienė aukštesnysis Priešmokyklinės grupės auklėtoja vyresnioji mokytoja Jungtinė grupė
12 Dalia Mandziukienė aukštasis Dailės pedagogika vyresnioji mokytoja Technologijos 5-10 Dailė 5-10 Neformalusis šviet.
13 Aušra Narkevičienė aukštasis Matematika vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 5-10 Ekonomika ir verslumas 9
14 Daina Pledienė aukštasis Istorija mokytoja Istorija 5-10

Pilietiškumo pagrindai 9,10 Neformalusis šviet.

15 Vilija Rentelienė aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika mokytoja 3 klasė   Neformalusis šviet.

Žmogaus sauga 8, 10

16 Edmantas Rėkus aukštasis Edukologija mokytojas metodininkas Muzika 5-10 Neformalusis šviet.
17 Jolanta Rutkauskienė aukštasis Biologija vyresnioji mokytoja Gamtos mokslai 5

Gamta ir žmogus 6

Biologija 7-10

18 Janina Šačikauskienė aukštasis Katalikų religijos pedagogika vyresnioji mokytoja Pavaduotoja ugdymui

Matematika 5-7

Tikyba 1-10

19 Vida Šalčiuvienė aukštasis Chemija ir biologija mokytoja metodininkė Chemija 8-10
20 Algimantas Šiuika aukštasis Informatika mokytojas Fizika 7-10
21 Nijolė Šiupšinskienė aukštasis Rusų kalba vyresnioji mokytoja Rusų kalba 6-10