Direktorė

Alė Marija Sidarienė

Mokyklai vadovauja nuo 2008 m. gruodžio mėnesio. 1981 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1996 m. suteikta lietuvių kalbos vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. 2011 m. kovo mėnesį suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.

El. p.  akmenynupm@gmail.com

Tel. (8~343) 42 681

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Janina Šačikauskienė

1998 m. baigė Marijampolės aukštesiąją pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją,  2006 m. baigė Stasio Šalkauskio kolegiją, įgijo katalikų religijos mokytojo kvalifikaciją. 2006 m. suteikta tikybos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2001 m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2009 m. suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.

El. p.  akmenynupm@gmail.com

Tel. (8~343) 42 681

 

Buhalterė

Regina Leonavičienė

El. p.  buhakmenynai@gmail.com

Tel. (8~343) 42 681

Sekretorė administratorė

Rūta Liutvinavičienė

el. p. akmenynupm@gmail.com

Tel. (8~343) 42 681