Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus, neabejingus mokyklos gerovei, kiekvienais metais paremti mūsų mokyklą. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą.

Rekvizitai 1,2 % paramai
Paramos gavėjo identifikacijos nr. (kodas): 190397862
Paramos gavėjo pavadinimas: Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla mokykla
Mokyklos adresas: Mokyklos g. 2, Akmenynų k., Akmenynų sen., LT-69300 Kalvarijos sav.

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 1,2 % formą FR0512 internetu:
1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

Dėkojame už paramą mokyklai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 1,2 % pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami mokinių, Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui.

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe mokyklai skyrėte:

2020 metais  624 eurus.

2021 metais  773 eurus.

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo (-si) aplinkas.