Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030

Geros mokyklos koncepcija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija